Historia Przemyskiego Oddziału SEP

UCHWAŁA Nr 18-75/78 z dnia 15 grudnia 1977 roku
Zarządu Głównego SEP w sprawie powołania Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w PRZEMYŚLU

W oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.V.1975 r. i Uchwałę Zarządu Głównego NOT Nr 20/75 z dnia 30.VI.1975 r. w sprawie zmian w strukturze Oddziałów NOT oraz terenu i zakresu ich działania. Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich na podstawie wniosku aktywu terenowego, zgodnie z § 5 Statutu Stowarzyszenia pkt 1 i § 30 pkt 4 oraz § 38 pkt 2 uchwala co następuje:
1. Z dniem 1 stycznia 1978 r. powołuje się Oddział Przemyski SEP z siedzibą w Przemyślu, z terenem działania w obszarze województwa przemyskiego.
2. Wyłącza się obszar województwa przemyskiego z dotychczasowego terenu działania Oddziału Rzeszowskiego SEP.
3. Zarządy Oddziałów Przemyskiego i Rzeszowskiego uregulują między sobą sprawy organizacyjne i finansowe w terminie 30 dni od daty odbycia pierwszego WZD0, a o uregulowaniu w/w spraw zawiadomią Biuro Zarządu Głównego SEP.

Powołanie SEP Przemyśl

Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej

Biuletyn Techniczny Oddziału Przemyskiego nr1


Oddział Przemyski SEP powołany od 1.01.1978r.

Kolejno prezesami Oddziału byli:

1978 – 1982 Henryk Szczepiński (Wojewódzki Urząd Poczty i Telekomunikacji)

1982 – 1987 Stanisław Budzyński (Wojewódzki Urząd Poczty i Telekomunikacji)

1987 – 1994 Janusz Kasyan ( Wojskowe Zakłady Uzbrojenia)

1994 – 2002 Tadeusz Skotnicki (Zakład Energetyczny)

2002 – 2010 Marek Supik (Zakład Energetyczny)

2010 – 2018 Grzegorz Fiejtek (Zakład Energetyczny)

2018 – obecnie Janusz Bator

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej działalności oraz oferty.

Telefon

tel: (16) 676 30 11

fax: (16) 676 30 05

Email

sep.przemysl@gmail.com

Adres

ul. Sportowa 3

37-700 Przemyśl

Dane

KRS 0000032870

NIP 5260000979