Składki członkowskie

Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego SEP
składka członkowska od 01.01.2015 roku wynosi:

  • Normalna 10 zł/m-c
  • Ulgowa 3zł/m-c

Nr konta na które prosimy wpłacać składki :
Kredyt Bank S.A. Oddział w Przemyślu
Nr 36 1500 1634 1216 3006 1356 0000

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacającego (Członka SEP)
oraz za jaki okres jest opłacana składka.