Walne Zebranie Członków Oddziału Przemyskiego SEP 2018

Walne Zebranie Członków Oddziału Przemyskiego SEP 2018

W dniu 23 lutego 2018 roku odbyło się w Bolestraszycach pod Przemyślem Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Przemyskiego SEP. Uczestniczyło w nim 44 delegatów. Ze strony Zarządu Głównego SEP w obradach uczestniczyła kol. Józefa Okładło.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres 2014 – 2018, które zostały przyjęte. WZCO udzieliło absolutorium i wybrało nowe władze Oddziału Przemyskiego SEP na kadencję 2018 – 2022. Prezesem Oddziału został kol. Janusz Bator. Ponadto wybrano 8 osobowy Zarząd, 4 osobową Komisję Rewizyjną,
3 osobowy Sąd Koleżeński oraz delegata na XXXVIII WZD w Poznaniu w osobie kol. Janusza Batora.